Search form

กันดารวิถี 1:53

53แต่​ให้​คน​เลวี​ตั้ง‍ค่าย‍พัก​รอบ​พลับ‌พลา​แห่ง​สักขี‍พยาน เพื่อ​พระ‍พิโรธ​จะ​ไม่​เกิด‍ขึ้น​กับ​ชุม‌นุม‍ชน​อิสรา‌เอล ให้​คน​เลวี​ปฏิ‌บัติ​งาน​รักษา​พลับ‌พลา​แห่ง​สักขี‍พยาน”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index