Search form

กันดารวิถี 14:31

31แต่​บรร‌ดา​ลูก‍น้อย​ที่​เจ้า‍ทั้ง‍หลาย​ว่า​จะ​ถูก​ปล้น​เอา​ไป​นั้น​เรา​จะ​ให้​พวก‍เขา​เข้า​ไป​และ​เขา​จะ​รู้‍จัก​แผ่น‍ดิน​ที่​เจ้า‍ทั้ง‍หลาย​สบ‌ประ‌มาท

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index