Search form

กันดารวิถี 14:33

33ลูกๆ ของ​เจ้า‍ทั้ง‍หลาย​จะ​เป็น​ผู้‍เลี้ยง‍แกะ​อยู่​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร​ถึง​สี่‍สิบ​ปี เขา‍ทั้ง‍หลาย​จะ​รับ​ผล​ของ​การ​นอก‍ใจ​ของ​พวก‍เจ้า จน‍กว่า​จำ‌นวน​ซาก‍ศพ​ของ​เจ้า​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร​นี้​จะ​ครบ‍ถ้วน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index