Search form

กันดารวิถี 15:24

24และ​ถ้า​เป็น​การ​ทำ​ผิด​โดย​ไม่​เจตนา โดย​ที่​ชุม‌นุม‍ชน​ไม่​รู้​เห็น​ด้วย ให้​ชุม‌นุม‍ชน​ทั้ง‍หมด​ถวาย​โค‍หนุ่ม​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว ให้​เป็น​กลิ่น​ที่​พอ‍พระ‍ทัย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ พร้อม​กับ​ธัญ‌บูชา​และ​เครื่อง‍ดื่ม‍บูชา​ที่​คู่​กัน​ตาม​กฎ‍เกณฑ์ รวม​ทั้ง​ถวาย​แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index