Search form

กันดารวิถี 17:10

10พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า “จง​นำ​ไม้‍เท้า​ของ​อา‌โรน​กลับ​ไป​วาง​ไว้​ต่อ‍หน้า​หีบ‍แห่ง‍สักขี‍พยาน เพื่อ​เก็บ​ไว้​เป็น​หมาย‍สำคัญ​เตือน​พวก​กบฏ เพื่อ​เจ้า​จะ​ให้​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ยุติ​การ​บ่น​ว่า​เรา เพื่อ​พวก‍เขา​จะ​ไม่​ต้อง​ตาย”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index