Search form

กันดารวิถี 18:11

11สิ่ง​ต่อ‍ไป‍นี้​ก็​เป็น​ของ​เจ้า​ด้วย คือ​บรร‌ดา​เครื่อง‍ถวาย​ที่​พวก‍เขา​ถวาย และ​เครื่อง‍โบก‍ถวาย​ทั้ง‍หมด​ของ​คน​อิสรา‌เอล เรา​ให้​แก่​เจ้า​และ​บุตร​ชาย​หญิง​ซึ่ง​อยู่​กับ​เจ้า​เป็น​ส่วน​แบ่ง​ที่​กำ‌หนด​ถาวร ทุก‍คน​ที่​สะอาด​ซึ่ง​อยู่​ใน​ครัว‍เรือน​ของ​เจ้า​รับ‍ประ‌ทาน​ได้

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index