Search form

กันดารวิถี 18:18

18แต่​เนื้อ​ของ​มัน​จะ​เป็น​ของ​เจ้า เช่น​เดียว​กับ​เนื้อ​อก​ที่​โบก‍ถวาย​และ​เนื้อ‍โคน‍ขา​ขวา​ที่​เป็น​ของ​เจ้า

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index