Search form

กันดารวิถี 18:9

9ใน​บรร‌ดา​ของ​บริ‌สุทธิ์​ที่‍สุด​จาก​ส่วน​ที่​ไม่‍ได้​เผา​ไฟ​ซึ่ง​เป็น​ของ​เจ้า​มี​ดัง‍นี้ ของ‍ถวาย​ทั้ง‍หมด​ของ​พวก‍เขา ธัญ‌บูชา​ทั้ง‍หมด​ของ​เขา เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป​ทั้ง‍หมด​ของ​เขา และ​เครื่อง‍บูชา‍ชด‍ใช้‍บาป​ทั้ง‍หมด​ของ​เขา ซึ่ง​พวก‍เขา​ถวาย​แก่​เรา​นั้น​จะ​เป็น​ของ​บริ‌สุทธิ์​ที่‍สุด​แก่​เจ้า​และ​แก่​บุตร‍หลาน​ของ​เจ้า

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index