Search form

กันดารวิถี 19:19

19ให้​คน​ที่​สะอาด​ประ‌พรม​คน​ที่​เป็น​มลทิน​ใน​วัน‍ที่​สาม​และ​วัน‍ที่​เจ็ด แล้ว​ใน​วัน‍ที่​เจ็ด​เขา​จะ​ทำ​ให้​คน​นั้น​สะอาด และ​เขา​ต้อง​ซัก​เสื้อ‍ผ้า​และ​อาบ‍น้ำ แล้ว​เขา​จะ​สะอาด​ใน​เวลา​เย็น

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index