Search form

กันดารวิถี 20:24

24“อา‌โรน​จะ​จาก ​ไป​อยู่​กับ​ประ‌ชา‍ชน​ของ​เขา เพราะ​เขา​จะ​ไม่‍ได้​เข้า​ไป​ใน​แผ่น‍ดิน​ซึ่ง​เรา​ยก​ให้​แก่​คน​อิสรา‌เอล เพราะ​เจ้า​ทั้ง‍สอง​กบฏ​ต่อ​คำ​สั่ง​ของ​เรา​ที่​น้ำ​แห่ง​เม‌รี‌บาห์

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index