Search form

กันดารวิถี 22:8

8บา‌ลา‌อัม​กล่าว​กับ​คน​พวก​นั้น​ว่า “คืน‍นี้​จง​ค้าง​อยู่​ที่​นี่​ก่อน แล้ว​ข้า​จะ​นำ​ถ้อย‍คำ​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​นั้น​มา​แจ้ง​แก่​ท่าน​ทั้ง‍หลาย” ดัง‍นั้น​บรร‌ดา​เจ้า‍นาย​ของ​โม‌อับ​จึง​พัก​อยู่​กับ​บา‌ลา‌อัม

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index