Search form

กันดารวิถี 23:10

10ใคร​จะ​นับ​ยา‌โคบ​ที่​มาก​อย่าง​ผง‍คลี​ได้?

หรือ​คำ‌นวณ​หนึ่ง​ใน​สี่​ของ​อิสรา‌เอล

ขอ​ให้​ข้าพ‌เจ้า​ตาย​เหมือน​อย่าง​การ​ตาย​ของ​ผู้​ชอบ‍ธรรม

และ​ขอ​ให้​บั้น‍ปลาย​ชีวิต​ข้าพ‌เจ้า​เป็น​เหมือน​ของ​เขา”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index