Search form

กันดารวิถี 24:7

7น้ำ​จะ​ไหล​ออก​จาก​ถัง​ของ​เขา

และ​พงศ์‍พันธุ์​ของ​เขา​จะ​อยู่​ตาม​ลำ​น้ำ​เป็น​อัน​มาก

กษัตริย์​ของ​เขา​จะ​ทรง​ยิ่ง‍ใหญ่​กว่า​กษัตริย์​อา‌กัก

ราช‌อาณา‌จักร​ของ​เขา​จะ​รุ่ง‍เรือง

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index