Search form

กันดารวิถี 24:9

9เขา​หมอบ‍ลง​และ​นอน‍ลง​อย่าง​สิงห์​ตัว​ผู้

เหมือน​นาง​สิงห์​ที่​ไม่‍มี​ใคร​กล้า​มา​ปลุก​ให้​ลุก‍ขึ้น

คน​ที่​อวย‍พร​ท่าน​ก็​จะ​ได้​รับ‍พร

ผู้​ที่​สาป​แช่ง​ท่าน​ก็​จะ​ถูก​สาป​แช่ง”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index