Search form

กันดารวิถี 25:15

15ส่วน​ชื่อ​ของ​หญิง​ชาว​มี‌เดียน​ผู้​ถูก​ฆ่า​คือ คอส‌บี​บุตร‍หญิง​ของ​ศูร์ ซึ่ง​เป็น​ผู้‍นำ​สกุล​คน​หนึ่ง​ใน​มี‌เดียน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index