Search form

กันดารวิถี 28:19

19แต่​จง​ถวาย‍บูชา​ด้วย​ไฟ เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ คือ​เอา​โค‍หนุ่ม​สอง​ตัว แกะ‍ผู้​หนึ่ง​ตัว และ​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​เจ็ด​ตัว ต้อง​ไม่‍ให้​มี​ตำ‌หนิ

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index