Search form

กันดารวิถี 28:6

6ให้​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​ที่​ถวาย​ต่อ‍เนื่อง ซึ่ง​ได้​กำ‌หนด​ไว้​ที่​ภูเขา​ซี‌นาย​อัน​เป็น​กลิ่น​ที่​พอ‍พระ‍ทัย เป็น​เครื่อง‍บูชา​ด้วย​ไฟ​ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index