Search form

กันดารวิถี 28:9

การ​ถวาย‍บูชา​ประ‌จำ​วัน‍สะ‌บา‌โต

9“และ​ใน​วัน‍สะ‌บา‌โต​นั้น​ได้​แก่​ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​สอง​ตัว​ที่​ไม่‍มี​ตำ‌หนิ และ​แป้ง​อย่าง​ดี 2 กิโล‍กรัม​เคล้า​กับ​น้ำ‍มัน​เป็น​ธัญ‌บูชา และ​เครื่อง‍ดื่ม‍บูชา​ที่​คู่​กัน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index