Search form

กันดารวิถี 29:19

19และ​ถวาย​แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป นอก‍เหนือ‍จาก​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​ที่​ถวาย​ต่อ‍เนื่อง กับ​ธัญ‌บูชา​และ​เครื่อง‍ดื่ม‍บูชา​ที่​คู่​กัน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index