Search form

กันดารวิถี 29:7

การ​ถวาย​เครื่อง‍บูชา​ใน​วัน​ลบ​มลทิน

(ลนต.23:26-32)

7“ใน​วัน‍ที่​สิบ​เดือน​ที่​เจ็ด​นี้ เจ้า‍ทั้ง‍หลาย​จง​มี​การ​ประ‌ชุม​บริ‌สุทธิ์ เจ้า‍ทั้ง‍หลาย​จง​อด‍อาหาร และ​ห้าม​ทำ​งาน​อาชีพ​ใดๆ

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index