Search form

กันดารวิถี 3:36

36งาน​ที่​กำ‌หนด​ให้​แก่​วงศ์‍วาน​ของ​เม‌รา‌รี​คือ​งาน​ดู‍แล​ไม้‍กรอบ​ของ​พลับ‌พลา ไม้‍กลอน ไม้‍เสา ฐาน‍รอง​และ​ส่วน​ประ‌กอบ​ทั้ง‍หลาย รวม​ทั้ง​งาน‍รับ‍ใช้​ทุก‍อย่าง​ที่​เกี่ยว‍กับ​ส่วน​นี้

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index