Search form

กันดารวิถี 32:17

17แต่​พวก‍ข้าพ‌เจ้า​พร้อม​จะ​ถือ​อาวุธ​ไป​ข้าง‍หน้า​คน​อิสรา‌เอล จน‍กว่า​ข้าพ‌เจ้า‍ทั้ง‍หลาย​จะ​นำ​พวก‍เขา​ไป​ถึง​ที่​อยู่​ของ​เขา ส่วน​ลูก​เล็ก​ของ​พวก‍ข้าพ‌เจ้า​จะ​อยู่​ใน​เมือง​ที่​มี​กำ‌แพง​ล้อม‍รอบ​เพราะ​เหตุ​ชาว​แผ่น‍ดิน​นี้

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index