Search form

กันดารวิถี 33:55

55ถ้า​เจ้า‍ทั้ง‍หลาย​ไม่​ขับ‍ไล่​ชาว​แผ่น‍ดิน​นั้น​ออก​ไป​ให้​พ้น‍หน้า​เจ้า พวก​ที่​เจ้า​ให้​เหลือ​อยู่​นั้น​ก็​จะ​เป็น​เหมือน​ผง ​ใน​ตา​ของ​เจ้า และ​จะ​เป็น​เหมือน​หนาม​ยอก‍อก ​ของ​เจ้า และ​เขา‍ทั้ง‍หลาย​จะ​รัง‍ควาน​พวก‍เจ้า​ใน​แผ่น‍ดิน​ที่​เจ้า​เข้า​ไป​อาศัย​อยู่​นั้น

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index