Search form

กันดารวิถี 35:25

25ให้​ชุม‌นุม‍ชน​ช่วย​ผู้​ที่​ฆ่า​คน​ให้​พ้น​จาก​มือ​ของ​ผู้​แก้‍แค้น​แทน​โลหิต ให้​ชุม‌นุม‍ชน​นำ​ตัว​เขา​กลับ​ไป​ยัง​เมือง‍ลี้‍ภัย​ที่​เขา​หลบ‍หนี​ไป​อยู่​นั้น ให้​เขา​อาศัย​อยู่​ที่​นั่น​จน‍กว่า​มหา‍ปุ‌โร‌หิต​ผู้​ได้​รับ​การ​เจิม​ด้วย​น้ำ‍มัน​บริ‌สุทธิ์​จะ​ถึง‍แก่‍กรรม

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index