Search form

กันดารวิถี 4:16

16“เอ‌เล‌อา‌ซาร์​บุตร‍ชาย​ของ​ปุ‌โร‌หิต​อา‌โรน​จะ​ต้อง​ดู‍แล​น้ำ‍มัน​สำหรับ​จุด​ตะ‌เกียง เครื่อง‍หอม เครื่อง‍ธัญ‌บูชา​เนือง‍นิตย์ และ​น้ำ‍มัน​เจิม รวม​ทั้ง​ดู‍แล​พลับ‌พลา​ทั้ง‍หมด​กับ​ทุก‍สิ่ง​ใน​นั้น คือ​สถาน‍นมัส‌การ​และ​เครื่อง‍ใช้”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index