Search form

กันดารวิถี 4:19

19แต่​จง​ทำ​เช่น‍นี้​ต่อ​พวก‍เขา​เพื่อ​ให้​พวก‍เขา​มี​ชีวิต​อยู่​และ​ไม่​ต้อง​ตาย คือ​ใน​ขณะ‍ที่​เขา‍ทั้ง‍หลาย​เข้า​ใกล้​ของ​บริ‌สุทธิ์​ที่‍สุด ให้​อา‌โรน​และ​ลูกๆ ของ​อา‌โรน​เข้า​ไป​ด้วย และ​ตั้ง​พวก‍เขา​แต่‍ละ‍คน​ไว้​ตาม​หน้า‍ที่​และ​ความ​รับ‍ผิด‍ชอบ​ของ​เขา

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index