Search form

กันดารวิถี 4:32

32เสา​รอบๆ ลาน​พร้อม​กับ​ฐาน‍รอง หลัก‍หมุด​และ​เชือก‍โยง รวม​ทั้ง​อุป‌กรณ์​ทั้ง‍หมด​และ​ทุก‍สิ่ง​ที่​เกี่ยว‍กับ​การ​ใช้​งาน​ของ​เสา เจ้า​จง​ระบุ​ชื่อ​ของ​สิ่ง​ที่​พวก‍เขา​ต้อง​หาม

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index