Search form

กันดารวิถี 4:7

7ให้​พวก‍เขา​เอา​ผ้า​สี‍ฟ้า​ปู​ลง​บน​โต๊ะ​ขนม‍ปัง​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์ แล้ว​วาง​จาน ชาม​เล็ก อ่าง และ​คน‍โท​ริน​เครื่อง‍ดื่ม‍บูชา​ลง​บน​นั้น ทั้ง​ขนม‍ปัง​ตั้ง​ถวาย​เนือง‍นิตย์​ก็​ให้​วาง​อยู่​บน​นั้น​ด้วย

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index