Search form

กันดารวิถี 4:9

9ให้​พวก‍เขา​เอา​ผ้า​สี‍ฟ้า​คลุม​คัน‍ประ‌ทีป​ที่​ใช้​ส่อง‍แสง ตะ‌เกียง ตะ‌ไกร​ตัด​ไส้‍ตะ‌เกียง ถาด และ​ภาชนะ​ใส่​น้ำ‍มัน​เติม​ตะ‌เกียง​ทุก​ชิ้น​ที่​ใช้​กับ​คัน‍ประ‌ทีป

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index