Search form

กันดารวิถี 5:15

15ให้​ชาย​นั้น​พา​ภรรยา​ของ​เขา​ไป​หา​ปุ‌โร‌หิต และ​นำ​เครื่อง‍บูชา​สำหรับ​ภรรยา​ไป​ด้วย คือ​แป้ง​บาร์‌เลย์​ประ‌มาณ​หนึ่ง​กิโล‍กรัม แต่​ไม่‍ให้​เขา​เท​น้ำ‍มัน​หรือ​ใส่​กำ‌ยาน​ใน​แป้ง​นั้น เพราะ​เป็น​ธัญ‌บูชา​เกี่ยว‍กับ​ความ​หึง‍หวง เป็น​ธัญ‌บูชา​แห่ง​การ​ระลึก​คือ​ให้​ระลึก‍ถึง​ความ​ผิด

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index