Search form

กันดารวิถี 5:24

24จาก​นั้น​ให้​หญิง​นั้น​ดื่ม​น้ำ​แห่ง​ความ​ขม‍ขื่น​ที่​ทำ​ให้​เกิด​การ​สาป​แช่ง แล้ว​น้ำ​ที่​ทำ​ให้​เกิด​การ​สาป‍แช่ง​นั้น​จะ​เข้า​ไป​ใน​ตัว​นาง​และ​ทำ​ให้​นาง​เจ็บ‍ปวด​มาก

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index