Search form

กันดารวิถี 6:11

11และ​ปุ‌โร‌หิต​จะ​ถวาย​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป อีก​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​เพื่อ​ลบ​มลทิน​ให้​เขา เพราะ​เหตุ​ความ​ผิด​เกี่ยว‍กับ​เรื่อง​ศพ และ​เขา​ต้อง​ชำระ​ศีรษะ​ให้​บริ‌สุทธิ์​ใน​วัน‍นั้น

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index