Search form

กันดารวิถี 7:87

87สัตว์​สำหรับ​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว มี​โค‍ผู้​สิบ‍สอง​ตัว แกะ‍ผู้​สิบ‍สอง​ตัว ลูก‍แกะ‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี​สิบ‍สอง​ตัว​พร้อม​กับ​ธัญ‌บูชา​ที่​คู่‍กัน และ​แพะ‍ผู้​สิบ‍สอง​ตัว​เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index