Search form

Jon 19:38

Yesus tuum tem dubasip umi sang uta ko

Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56
Jon 3:1-2, 7:13, 12:42

38Asegim Josep beyo abiip Arimatea kayaak kale, beyo Yesus imi ilak dolin tinum kale, Juda kasel imi kamogimal imi atul finano-nalata, bantap bantap kem-nak-be kale, utamata e, dumeng age binimanu kalaa age-nalata, no Pailat iyo daga-nala e, “Yesus iyo dep no dubalan o ageta tili o,” agela e, Pailat iyo, “O, no imi at kulu uyo kwep unomap o,” agela kale, Josep iyo tam-nala e, Yesus imi at kulu uyo kwep una ko.

God Imi Weng

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index