Search form

Luk 11:42

42“Falosi ibaa. Ibo tinangkulin. Ibo unan-kalin kangkang min, kumak min, dugol min iyo ilo dep ku daa yakyak kelip baan nagaal kal keluta, baan maagup keta kup God imi dupka-em-nuubip kale, ulutap kale, ibo kuguup kangkang umi aget uta bubul ugel kala-nilip e minte, kuguup kwiin kiim umi aget uta ilumano no kem-nuubip kale, boyo ki, ibo God imi aget aa bubul aa uyo ugel kalagamin binim e minte, ilipmi ipkumal iyo alugum maagup kuguup tambal uta kup kupka-emin binim no kale, God iyo ipmi deng uyo tabanbaala binim kale, son-temu uyo, bomi kalan uta God iyo kaal fuyap uyo kupka-eman-tema ko. Ibo kuguup afaligen umi aget ugel kala kanuman-temip uta, God iyo deng afaligen keman-tema kale, kuguup kangkang ita kup kemin ba kale, kuguup afaligen ke-bom no kemin o ageta ko.

God Imi Weng

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index