Search form

Mak 16

Yesus imi begel ilet tem ilota asok fen tigi mosa uta ko

Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10

1Kale God imi ifin am uyo binimanu e, mililep kota tam Makdala kayaak unang Maria so asegim Jems imi ogen Maria so Salomi so mangkal iyo tang tambal kuunin ok uyo saan-bii kulep no, Yesus imi kaal diim uyo iligebe-nulupta o age-nilip e, mangkal saan-bii kolip ko. 2Kale silip nala e, Sande kutim kota ataan uyo kamaa mitam tulu e, mangkal iyo, Yesus imi tuum tem dubabip iyo no telela dolupta o age tal-bom-nilip e, 3-4mangkal bogolip ko. “Tuum bubulun kuptamo yak tuum tem umi faal ilobe-silip boyo kwiin kiim kale, waantap ita tebe dagaa kwaa bubulun kwaapma yak iinuta, tam unon-temup o?” agan tal-bomta keng fenipta, amitem umi tuum ko age faal uyo bubulun yang iinu faal kem albu kalaa age-nilip e, 5mangkal iyo yang abe tam tuum tem uyo tam abomu, tuum tem kutam kal man tinum kasagim maak ilim namaal timitim maak kwaak kali-nala e, te ipkuk ilo keng kal tonba kalaa age atam kumang molip e, 6mangkal imi bogobe-nala e, “Mangkal ibaa. Ibo kumang saanin ba kale, ibo Nasaret kayaak Yesus dep yak at diim kal dubiit mo angkolip kaanba imi fen talan-bilip kuta, beyo kagal albaala kale, beyo fen tigi mo tuum tem katam uyo kupkaa tam iina ko. Kale Yesus iyo dep tal katam kal duba-silip kuta, abiin uta kup kaa kupkaa tam iina koyo utam-nilipta, 7mangkal ipta no-nilip Fita so Yesus imi okumop man milii so iyo bogobe-nilip, ‘Yesus iyo siin ipmi bogobe-nala, “Nisiik tolobe unita, no Provins Galili kal nitaman-temip o,” age-se kale, mungkup ko isiik tolobe unon-tema kale, nota atamin o,’ age bogobelin o,” agela ko.

8Kale mangkal iyo atin kumang mo bumban keng keng ke-bii finano-nilip e, tuum tem uyo kupkaa tam abiip kutam iinom-nilip e, bilii no-nilip e, tinum iyo maak bogopmomip binim kelip ko.

Yesus imi no Makdala kayaak unang Maria umi diim abu daala atamsu uta ko

Mat 28:9-10; Jon 20:11-18

9[Kale Yesus iyo Sande kutim mililep kota fen tigi mo mitam abe-nala e, kamaki uyo no Makdala kayaak unang Maria umi diim usiik abu daala atamu kale, siin kota sinik mafak ban kal maak tebe unang bomi diim kal nuubip iyo Yesus yagal fot tebela yak iin-silip kale, 10unang boyo Yesus iyo atam-nulu e, dupkaa no siin tinum ninggil Yesus so bii-silip imi finang nota e, ninggil aget iluum tebepmu bom-nilip e, aman-bilip kalaa age 11no bogobe-nulu e, “Yesus iyo fen tigi mo bom-balata, atam tili o,” agelu kuta, unang bomi weng boyo tinangku-nimip binim kelip ko.

Yesus imi no tinum alop imi diim abu daala atamsip uta ko

Luk 24:13-35

12Kale aaltam kota aa mungkup tinum alop maak abiip afalik Jerusalam uyo kupkaa, nulumi abiip unum o age abe-bilip e, Yesus iyo mitam tinum migik ilatap ke no tama e, alop iyo atam-nilip e bole, 13asok ilimi abiip uyo kupkaa no Jerusalam no-nilip e, Yesus atam tilip bomi sang uyo ipkumal imi bogopmip kuta, mungkup ipkumal iyo tinangku-nimip binim ke no kelip ko.

Yesus imi no ilami okumop man kum kal imi diim abu daala atamsip uta ko

Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Ap 1:6-8

14Kale aa mungkup Yesus imi okumop man kum kal iyo bii-nilip e, kota ton-bom iman unan-bilip e, Yesus iyo daage tam am tama atamip e, kota yagal itamata, ninggil ilimi aget tem uyo utamta, Yesus beyo fen tigi molan-tema kalaa aganbaalip binim e minte, unang tinum tal bogobe-nilip, “Iyo fen tigi mola atam tulup o,” agan-bilip boyo fen kalaa agomip binim ke, kupkaa tinangkulaalup o agan-bom no ke-bilip kalaa age-nalata, bomi kalan uta ninggil iyo yan-togon-bii imka-nala e, 15kota Yesus iyo ninggil imi bogobe-nala e, “Ibo nimi weng tambal uyo kwep no abe alugum kafin kaa kutufosu komi abiip maak maak umi unang tinum iyo baga-em tiine-bilipta, 16kanube unang tinum dok ita te tam nimi ilak uyo do ok sam ugolip umdii, God iyo tebe bilip iyo dong dogobela ilimi fengmin kuguup uyo kupka-nilipta, waalanan-temip kale minte, kanube dok ita nimi ilak uyo dolin-tem kelip umdii, God iyo tebe unang tinum bilip iyo fomtuup yega dobe-nalata, kaal fuyap uyo kobelan-tema ko. 17Kale nimi ilak dolin bilip iyo God iyo tebe dong daga-e-balata, mirakel ko age kuguup ugulumi migik migik uyo kanuman-temip kale, kanuman-temip boyo ki, nimi win uta kufo-nilipta, sinik mafak iyo fot tebelip yak iine-bilip e minte, weng migik utamsaalip binim uyo baga-bom-nilip e minte, 18kanube inap mafak atul tebesa iyo du aafulip min, ok une kaanamin uyo unelip min uyo, boyo tebe ifak daalu kaanamin binim ke-bom-nilip e minte, bilip iyo tebe sagaal kwep yak unang tinum mafak ilin imi dubom diim daabelip unang tinum mafak ilin iyo tambalana-bom no keman-temip o,” age Yesus iyo ilami okumop man imi baga-ema ko.

God tebe Yesus dep tam abiil tigiin unsa uta ko

Luk 24:50-53; Ap 1:9-11

19Kale Kamogim Yesus iyo weng uyo baga-e-bii binimanu kupkala e, kota God iyo tebe duptamo iit abiil tigiin daala e, te God imi sagaal ipkuk ilo kamok imi baan diim keng kal tona ko. 20Kale kota imi okumop man bilip iyo no abe yak alugum abiip maak maak uyo baga-em tiine-bilip e, Kamogim Yesus imi Sinik Tambal ita tebe dong daga-e-bala e, ilami siin weng bogobe-se uyo mungkup kanu-bilip e, unang tinum iyo ninggil imi mirakel ko kanu-bilip boyo utamipta e, bilip imi weng boyo fen kalaa agan-bii-silip ko.]

God Imi Weng

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index