Search form

Rom 13:3

3Kale gavman bilip iyo bom, kafale-bulupta, tinum kuguup tambal waafulin ita, finanin o age-nilipta ba kale ki, kafale-bulupta, kuguup mafak waafulin ita finan-bom-nilipta, kuguup mafak uyo kupkalin o age-nilipta, kafale-bom sok dinan-bom kem-nuubip kale, kabo, tam gavman bilip imi atul uyo finanin binim kelan o agan-balap a? Agan-balap bole, kuguup tambal uta kup waafu-bom-balapta, gavman iyo kapmi win uyo kufuke-bilipta o ageta ko.

God Imi Weng

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index