Search form

Rom 15:18-19

18-19Minte niyo mufekmufek migik umi sang uyo bogolan-temaali kale, niyo Krais imi ogok ko kwaap-nama mek nimi sagaal diim abelu kanum tebesi bomi sang maagup bota kup bogolan-temi kale, tinangku-silipta. Krais imi aget fugunin uyo, Fol iyo dong daga-e-bili kanu-balata, tinum miit migik migik iyo utam-nilipta, mitam God imi weng tambal uyo tinangka-bom waafuu kwep tibin o age-nalata, dong dagane-balata, ilami weng uyo unang tinum imi baga-e-bom imi kuguup tambal uyo kafale-bom no ke-bili e minte, God imi Sinik iyo tebe titil bigi nimdaak tama no kelata, mirakel ko age kuguup ugulumi migik migik uyo ke-bom no kem tebesi kale, niyo Krais imi weng tambal uyo alugum Jerusalam kugol kufo-nilita, baga-em kwep yakyak kem unanbu no Provins Ilirikum ku diibe kupka-sii ko. 20Kale nimi ko yakyak kem tebesi boyo, nota abiip maak maak Krais imi win tinangkulin binim bilip iyo maak albip kalaa age-nilita, bilip ita niyo Krais imi weng tambal boyo kupka-eman o agan-bom-nilita, yakyak kem tebesi kale, niyo nugum imi ogok kufo bong fogo telela-bom atuk kupkaba boyo nita te yak imi ogok atuk kupkaba boyo binimanu kupkalita, nimi win uyo kufunemin o agan-nuubaali kale,

God Imi Weng

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index