Search form

Uək Mɨn 1:1

Uhgɨn təməni məmə otahlipa Narmɨn rəhan

1Teofɨləs, e rəhak nauəuə iətəm iəmətei aupən, iəmətei noliən mɨn rəha natimnati rəfin iətəm Iesu təmol mɨne mətəgətun nətəmimi lan.