Search form

Uək Mɨn 1:20

20Kəni Pitə təməni məmə, “Natimnati iətəm Jutəs təmol təmuva mol nɨpəhriəniən lan mətəu-inu e Nauəuə Rəha Nəpuən Mɨn, nəghatiən kəti tətəni məmə,

‘Təuvɨr məmə rəhan nimə tətəhtul əpnapɨn əmə, pəh iətəmi kəti otəsatɨgiən ikɨn.’

“Kəni nəghatiən kəti mɨn tətəni lanu məmə,

‘Təuvɨr məmə iətəmi pɨsɨn kəti mɨn otuva mos nɨmein.’