Search form

Uək Mɨn 10:23

23Kəni Pitə təmit ilahal məhuvən imə məmə ilah okotapɨli əha ikɨn.

Pitə təmuvən e nimə rəha Koniliəs

Kəni nian kəməni lauɨg lan, Pitə təmɨtəu=pən ilahal, kəni nəfaki mɨn nəuvein əha Jopə, kəmohtəu=pən ilah.