Search form

Uək Mɨn 10:4

4Nian nəhmtɨ Koniliəs təməhtul lan, in təməgɨn kəni məni məmə, “?Iərmənɨg, təhro?”

Kəni agelo təməni=pən kəm in məmə, “Uhgɨn tɨnətəu rəkɨs rəham nəfakiən mɨneruh nəuvɨriən iətəm ik natol kəm nanrah mɨn, kəni nɨkin tɨnagiən ohni.