Search form

Uək Mɨn 10:44

Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuva e Nanihluə mɨn u səniəmə nətəm Isrel

44Nian Pitə təmətəghati əhanəh, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuva məriauəh mətatɨg e lah rəfin u nətəm kəutətəu nəghatiən əha.