Search form

Uək Mɨn 11:1

Pitə təmanus kəm nətəm kəutəfaki əpəha Jerusɨləm

1Kəni aposɨl mɨn mɨne nətəm kəutəfaki əpəha ikɨn mɨn e nɨtəni Jutiə kəmotətəu məmə Nanihluə mɨn, ilah mɨn kɨnəutəni nɨpəhriəniən e nəghatiən rəha Uhgɨn.