Search form

Uək Mɨn 12:12

12Nian Pitə tɨnəhrun məmə Uhgɨn təmələs rəkɨs in, kəni təmuvən əpəha e nimə rəha Meri, mamə rəha Jon Mak. Nətəm kəutəhatətə e Uhgɨn tepət kəməhuva pəti məutəfaki=pən kəm Uhgɨn məmə otasiru lan.