Search form

Uək Mɨn 12:16

16Mətəu Pitə tətəkeikei mətəhti-əhti doə. Kəni kəməhuvən moterəh e doə, kəni nian kəmoteruh in, nɨkilah təmauɨt pɨk ohni.