Search form

Uək Mɨn 12:17

17Mətəu Pitə təməfəri nəhlmɨn mətəniəhu ilah məmə okəsotagətiən. Kəni mətəni məmə təməhro lanu Iərmənɨg təmos rəkɨs in e kaləpus. Kəni məni=pən kəm lah məmə, “Otəni=pən nəghatiən u kəm Jemɨs notəha Iesu mɨne piatah mɨn e niməfaki.” Kəni matɨg mɨtəlɨg mɨn magɨm muvən ikɨ pɨsɨn kəti mɨn.