Search form

Uək Mɨn 12:19

19Kəni nian Herot təmətəu məmə Pitə təmagɨm, kəni təmahli=pən soldiə mɨn məmə okotəsal lan. Mətəu nian soldiə mɨn kəməsoteruhiən, kəni Herot təmauɨn e soldiə mɨn u kəmauteruh kaləpus mətapuəh o lah məmə Pitə təməhra magɨm. Mətəu ilah kotəruru, kəni in təməni məmə okəmki soldiə mɨn u kan kəhuamu ilah. Kəni Herot təmiet Jutiə muvən e taun kəti Sisəriə matɨg ikɨn o nian nəuvein.