Search form

Uək Mɨn 12:21

21E nian Kig Herot təmos məmə otuvən meruh ilah, kəni təmuvən e rəhan napən təuvɨr u tətəgətun məmə in tətarmənɨg. Kəni təmuva məharəg e tron rəhan, kəni mətəghati kəm nətəmimi.