Search form

Uək Mɨn 12:23

23Kəni nian nətəmimi kəmotəfən nəni-viviən kəm Herot, mətəu in təsəfəniən nəni-viviən kəm Uhgɨn, kəni rəueiu agɨn mɨn agelo kəti rəha Iərmənɨg təmoh e nɨmɨsiən əskasɨk kəti, kəni wom mɨn kəmotun nɨsɨgan kəni in tɨmɨs.